.
CZ | EN

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

http://www.uoou.cz/int/registr-cz.php

Naše společnost je registrována při ÚOOÚ pod č. : 00052311, pro (účely) zpracování osobních údajů.

V OBLASTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ, kdy Osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů ( Zákazníci (klienti)


Kategorie osobních údajů:
Adresní a identifikační údaje


Zdroje osobních údajů:
Přímo od subjektu údajů


Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:
Jiní příjemci:
Právnické osoby, V České republice


Předání do zahraničí:
Nebude docházet k předání údajů do jiných států

 

PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU SE ZPRACOVNÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ TANDEM PERSONNEL® PRO PŘÍPADNÉ UCHAZEČE:

Souhlasím, aby společnost TANDEM PERSONNEL® s.r.o., Klimentská 1215/26, 110 00 Praha 1, zpracovávala mé osobní údaje pro účely zprostředkování práce, tj. ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním, kombinováním a likvidací v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to až do odvolání písemnou formou.