.
CZ | EN

PROFIL SPOLEČNOSTI TANDEM PERSONNEL®

Společnost TANDEM PERSONNEL® vznikla v roce 2014 spojením Crown Personnel ČR se zahraničním partnerem z Velké Británie, společností Tandem Personnel UK. Cílem tohoto spojení je nejen posílit lokální postavení na trhu Executive Search a Personálního Manažerského Poradenství, ale prostřednictvím spolupráce se zahraničním partnerem posílit i pozici mezinárodní. Další významnou změnou je posílení personálně-poradenských aktivit v tandemu s velmi úspěšným působením v oboru náboru, Executive Search a přímého vyhledávání manažerů a specialistů.

KVALITA

TANDEM PERSONNEL® se nyní představuje jako mezinárodní, avšak stále nezávislá společnost, specializovaná na profesionální služby v oblasti řízení lidských zdrojů a manažerského poradenství. Působení společnosti je založeno na profesionalitě a dlouhodobé praxi našich konzultantů. Kvalita našich služeb vychází zejména z profilu znalostí našeho týmu poradců, který stojí na úspěšné poradenské praxi a znalosti trhu získané během více než dvaceti let působení na českém a také středoevropském trhu vyhledávání pracovních sil.

JASNÉ ZAMĚŘENÍ

TANDEM PERSONNEL® se zaměřuje na Executive Search manažerů, na nábor a výběr specialistů a středního a vyššího managementu, outplacement, outsourcing pracovních týmů, personálně-organizační manažerské poradenství pro firmy a na poskytování poradenství jak zaměstnavatelům, tak i uchazečům, včetně psychologického hodnocení a organizaci "Assessment Center".

SPECIALIZACE

Máme klíčové zkušenosti zejména ve vyhledávání a výběru pracovníků pro obory farmaceutického obchodu, bankovnictví, informačních a telekomunikačních technologií, finančních a investičních služeb, prodeje a marketingu spotřebního zboží, logistiky, výroby, personalistiky, právních a profesionálních služeb.

ZNALOSTI

K úspěchu, mimo vlastní energie, využíváme také moderních metod a přístupů, které ve světě náboru vždy znamenají úspěch. Metody jsou aplikovány individuálně a vždy odpovídají reálnému požadavku firem. Jsou to mj. testové a netestové diagnostické metody výběru a hodnocení, pohovory na bázi kompetencí a Assessment Centra.

ZKUŠENOST

Mnozí z našich konzultantů působí na českém anebo zahraničním trhu od devadesátých let, kdy většina z nás získala zkušenosti působením u zahraničních, nejen poradenských společností. Náš úspěch nás motivuje k dalšímu rozvoji služeb našim klientů a kandidátům. Nejsme tedy líhní nezkušených talentů, ale využíváme praxe a kvality zkušených konzultantů.

EFEKTIVITA

Budou pro vás pracovat konzultanti, kteří rozumějí vašemu oboru, znají velmi dobře český, středoevropský a západoevropský trh pracovních sil, mají mnohaleté zkušenosti v náboru pracovníků a zejména nabízejí rozsáhlé aktivní kontakty, aby mohli pomoci tam, kde pomoc očekáváte.

ČÍM SE ODLIŠUJEME

Jsou to zejména schopnosti detailního pochopení požadavků trhu, zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání, rychlý a transparentně řízený proces hledání a výběru pracovníků, profesionální projektové řízení a 100% garance požadovaného výsledku, diskrétnost a maximální úspěšnost výběru. Díky tomu, že dokážeme pochopit váš styl práce a vaše požadavky, jsme schopni doporučit nejvhodnější způsob vyhledání pracovníků pro vaši společnost anebo pracovních míst pro uchazeče.

Proto i Vy s námi budete ještě úspěšnější.